Jalostus

Tehtävät

Jalostustoimikunta kerää tietoja kooikereiden sairauksista, luonteista ja ulkonäöstä auttaakseen kasvattajia valitsemaan jalostusnartulleen sopivan ja jalostuskriteerit täyttävän uroksen pitkäjänteisen, rotua kehittävän jalostustyön näkökulmasta. Kooikerhondjerodun jalostuksen haastavimpia puolia on hyvin pieni populaatio, joten jalostustoimikunta pyrkii myös ohjaamaan kasvattajia mahdollisimman laajan geenipoolin säilyttämiseen. Jalostustoimikunta tiedottaa kasvattajaa suunnitellun yhdistelmän sairausriskeistä ja jalostuskyselyyn vastatessaan joko kertoo jalostussuositusten toteutuvan tai kertoo, miksi ne eivät toteudu.

Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu:

 • jalostuskyselyihin vastaaminen
 • kasvattajien tiedusteluihin vastaaminen
 • jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen ja päivittäminen
 • terveyskyselyn toteuttaminen ja tuloksista tiedottaminen
 • Club Registerin Suomen osion päivitystietojen kerääminen
 • jalostusaiheisen materiaalin tuottaminen ja julkaiseminen Kooikerhondje-lehdessä
 • jalostusuroslistan kokoaminen ja ylläpito
 • rotukohtaisten neuvotteluiden järjestäminen
 • Suomen ja muiden maiden kooikerhondjepopulaation terveystilanteen seuraaminen
 • saatavilla olevan jalostuksellisen tiedon kokoaminen, mm. kuolinsyyt
 • terveystutkimusten joukkotarkastuksista tiedottaminen
 • yhteistyö Hollannin jalostustoimikunnan kanssa, jalostusohjeiden päivittäminen rodun kotimaan käytäntöä noudattaen
 • yhteistyö muiden maiden jalostustoimikuntien kanssa
 • yhteistyö ulkomuototuomarikoulutusta järjestävän tahon kanssa
 • jalostustoimikunnan toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman laatiminen

Suomen Kooikerhondje ry:n jalostustoimikunta toimii Suomen kooikerhondje ry:n hallituksen alaisena. Suomen Kooikerhondje ry:n vuosikokous valitsee jalostustoimikunnan puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja puheenjohtaja kokoaa toimikuntaan muut jäsenet toimikautensa alussa.

Jalostustoimikunta 2024

puheenjohtaja, roturisteytysohjelman koordinointi

 Hanna Parkkola
 jalostus . puheenjohtaja at kooikerhondje . fi
(poista välilyönnit ja korvaa at miuku maukulla)

varapuheenjohtaja, lisääntymiskysely, MH-kuvaus, jalostustarkastukset, ihanneprofiilit, sairaudet  Liisa Kotisalo
kansainvälinen toiminta,
sairaudet
 Henna Palmunen
pentuneuvonta, aikuisvälitys, kasvattajayhteistyö  Taina Niemi
jalostusuroslista

 Heli Lagus

astutussuunnitelmat, kotisivujen ylläpito muiden jalostusaiheiden osalta  Monica Suorsa
astutussuunnitelmat  Merja Suomalainen
JTO:n koordinointi, tuomarikoulutus  Kristiina Oksa

 Toimikunnan lisäksi tehtävissä mukana:

 • Club Registerin päivitys: Taru Kalliolahti

 

Viimeksi päivitetty: 30.03.2024 16:55