Kasvattajan infopaketti


Toimi näin

 • Ilmoita ja pidä yhteystietosi ajantasalla. Se onnistuu ilmoittamalla kaikki ajantasaiset tiedot Kasvattajatietojen päivitys -lomakkeella
 • Kun suunnittelet astutusta, täytä Astutussuunnitelma-lomake. Lomakkeella voit pyytää jalostustoimikunnalta lisätietoja ja yhteenvedon suunnittelemastasi yhdistelmästä. Lisäksi seuraa suunniteltuja yhdistelmiä, jotta pystyy reagoimaan esimerkiksi jos jollekin urokselle on suunnitteilla suosituksia suurempi määrä astutuksia.
 • Jos astutus on syystä tai toisesta epäonnistunut / narttu jäänyt tyhjäksi, täytä Lisääntymiskysely-lomake, kustakin astutusyrityksestä.
 • Kun pennut on luovutettu maailmalle, täytä Lisääntymiskysely-lomake.
 • Kun koirallasi / kasvatillasi havaitaan jalostukseen vaikuttava sairaus / rakennepoikkeama tai koira kastroidaan / steriloidaan, kuolee tms., ilmoita tästä ClubRegister tietojen päivitys -lomakkeella. Lomakkeella ilmoitetut tiedot välitetään kahdesti vuodesta VHNK:lle ClubRegister-tietojen päivitystä varten. Sieltä kulkeutuvat myös ZooEasyyn ja Fit2breediin.

 * * * * *

Yhdistyksen tuki kasvattajille

Jalostuksen tuki

 • Tuki jalostukseen liittyvissä asioissa (jalostus at kooikerhondje.fi)
 • Astutussuunnitelma: http://kooikerhondje.fi/index.php/fi/jalostus/jalostuskysely 
  Jalostustoimikunta kartoittaa kasvattajan ehdottamat yhdistelmät terveys-näkökulmasta hyödyntäen mm. clubregister-palvelua, Fit2breediä ja muita käytettävissä olevia tietolähteitä.
 • Jalostustoimikunta kerää ja välittää tiedot VHNK:lle Clubrekisterin (Hollannin kooikerhondjeyhdistyksen kooikerhondjerekisteri) tietojen ylläpitämiseksi. Lähetä jalostukseen vaikuttavat tiedot ClubRegister-tietojen päivitys -lomakkeella (uusia pentueita ja virallisia terveystarkistustuloksia ei tarvitse lähettää).

Vuorovaikutteisuus

 • Keskustelu-tilaisuudet jalostukseen liittyen
  Yhdistys ja jalostustoimikunta järjestää ajoittain keskustelutilaisuuksia jalostukseen liittyen, esimerkiksi jalostuksen tavoiteohjelman käsittely. Saat näistä lisätietoa yhdistyksen viestintää seuraamalla.
 • Kooikerhondje-kasvattajat -Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/700451310048630
  Foorumi kooikerhondje-kasvattajien vapaalle keskustelulle. Lähetä liittymispyyntö sähköpostilla jalostus at kooikerhondje.fi.

Markkinointi-apu

Yhdistyksen toiveet kasvattajalle

 • Yhdistyksestä kertominen pennun ostajille. Yhdistyksen sääntöjen mukaan "Kasvattaja voi ilmoittaa pentueen omistajat näiden suostumuksella yhdistyksen jäseniksi maksamalla heistä jokaisesta nuorisojäsenmaksun. Kasvattajan ilmoittamalla pentuejäsenellä ei ole liittymismaksua."
 • Lisääntymis-kysely: https://forms.gle/2iUsjozmTC1mbQUt8 
  Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa suomalaisten kooikerhondjien lisääntymisestä ja lisääntymisessä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Kaikkia näitä tietoja (esim. kuolleena syntyneet pennut, vaikeudet astutuksissa jne.) ei saada Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, mutta tiedot ovat merkityksellisiä rodun terveyden seurannassa. Kysely täytetään jokaisesta astutuksesta ja astutusyrityksestä riippumatta siitä, johtiko astutus pentueen syntymään. 
 • Ilmoitus jalostustoimikunnalle (ClubRegister-tietojen päivitys -lomake), kun koira
  • kastroidaan tai steriloidaan
  • kuolee (myös ennen luovutusikää kuolleet pennut)
  • sairastuu vakavaan sairauteen, joka on hyvä huomioida jalostuksessa (esim. autoimmuunisairaudet, munuaisviat...) 
 • Neuvoo pentujen ostajia kertomaan jalostustoimikunnalle em. muutoksista koiran terveydessä jne.

Jalostuksen apuna käytettäviä tietopankkeja

 • Kennelliiton jalostustietojärjestelmä: https://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx 
 • Hollannin kooikerhondje-yhdistyksen (VHNK, Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje) Club register
  Pdf-muotoinen listaus kaikista kooikerhondjeista terveystietoineen rodun olemassa olon ajalta.
 • ZooEasy: https://www.kooikerhondje.nl/en/breeding/zooeasy-online-database/ 
  VHNK:n ylläpitämä online-tietokanta kooikerhondjeista.
  • Kasvattaja voi lähettää pentueen tiedot ja kuvat VHNK:n lomakkeella: VHNK:n pentuelomake. Avaa lomake ja lataa se omalle koneellesi (Tiedosto --> Lataa laitteelle --> Valitse haluamasi tiedostomuoto). Täytä lomake, tallenna se pdf-tiedostona ja lähetä sähköpostilla: clubregister (at) kooikerhondje.nl. Lomakkeet tallennetaan ZooEasyyn kaikkien nähtäville.
 • Fit2breed: https://vhnk.fit2breed.nl 
  Tietokanta jalostus-käyttöön jalostuskoirille suositeltavien parien löytämiseksi.

 

Linkkejä muihin kasvattajaa kiinnostaviin sivuihin ja materiaaleihin

Viimeksi päivitetty: 05.05.2024 18:34