Kasvattajan infopaketti

Yhdistyksen tuki kasvattajille

Jalostuksen tuki

 • Tuki jalostukseen liittyvissä asioissa (jalostus@kooikerhondje.fi)
 • Jalostuskysely: http://kooikerhondje.fi/index.php/fi/jalostus/jalostuskysely 
  Jalostustoimikunta kartoittaa kasvattajan ehdottamat yhdistelmät terveys-näkökulmasta hyödyntäen mm. clubregister-palvelua ja muita kytettävissä olevia tietolähteitä.
 • Jalostustoimikunta välittää tiedot VHNK:lle Clubrekisterin (Hollannin kooikerhondjeyhdistyksen kooikerhondjerekisteri) tietojen ylläpitämiseksi. 

Vuorovaikutteisuus

 • Keskustelu-tilaisuudet jalostukseen liittyen
  Yhdistys ja jalostustoimikunta järjestää ajoittain keskustelutilaisuuksia jalostukseen liittyen, esimerkiksi jalostuksen tavoiteohjelman käsittely. Saat näistä lisätietoa yhdistyksen viestintää seuraamalla.
 • Kooikerhondje-kasvattajat -Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/700451310048630
  Foorumi kooikerhondje-kasvattajien vapaalle keskustelulle.

Markkinointi-apu

Yhdistyksen toiveet kasvattajalle

 • Yhdistyksestä kertominen pennun ostajille. Yhdistyksen sääntöjen mukaan "Kasvattaja voi ilmoittaa pentueen omistajat näiden suostumuksella yhdistyksen jäseniksi maksamalla heistä jokaisesta nuorisojäsenmaksun. Kasvattajan ilmoittamalla pentuejäsenellä ei ole liittymismaksua."
 • Lisääntymis-kysely: https://forms.gle/2iUsjozmTC1mbQUt8 
  Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa suomalaisten kooikerhondjien lisääntymisestä ja lisääntymisessä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Kaikkia näitä tietoja (esim. kuolleena syntyneet pennut, vaikeudet astutuksissa jne.) ei saada Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, mutta tiedot ovat merkityksellisiä rodun terveyden seurannassa. Kysely täytetään jokaisesta astutuksesta ja astutusyrityksestä riippumatta siitä, johtiko astutus pentueen syntymään. 
 • Ilmoitus jalostustoimikunnalle (jalostus@kooikerhondje.fi), kun koira
  • kastroidaan tai steriloidaan
  • kuolee (myös ennen luovutusikää kuolleet pennut)
  • sairastuu vakavaan sairauteen, joka on hyvä huomioida jalostuksessa (esim. autoimmuunisairaudet, munuaisviat...) 
 • Neuvoo pentujen ostajia kertomaan jalostustoimikunnalle em. muutoksista koiran terveydessä jne.

Jalostuksen apuna käytettäviä tietopankkeja

Linkkejä muihin kasvattajaa kiinnostaviin sivuihin ja materiaaleihin

Viimeksi päivitetty: 29.10.2022 19:25