Kooikerhondje-tietokannat

Fit2Breed

Utrechtin yliopisto on yhteistyössä Alankomaiden kooikerhondjeyhdistyksen (VHNK) ja myöhemmin myös Alankomaiden valtion kanssa toteuttanut kooikerhondjen geneettisen monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden sekä terveyden tukemiseksi tietokannan. Hollannin valtio tuli mukaan tukijaksi hankkeeseen vuonna 2022. Tietokantaan on lisätty kaikki maailman rekisteröidyt kooikerhondjet, ja tietokanta päivittyy koko ajan. Vuoden 2022 loppupuolella julkaistiin tietokannan beta-versio, joka on ilmainen ja avoin kaikille halukkaille. Tietokannasta on mahdollisuus jäljittää koiran koko suku täysillä tiedoilla kantakoiriin asti. Ohjelman avulla voidaan tehdä koeparituksia. Ohjelmaan on syötetty koiran geenitestien ja terveystarkastusten tulokset ja se varoittaa koeparituksessa jos yhdistelmän sairausriskit, kuten myosiittiriski nousee liian korkeaksi. 

Lisäksi laajempaan ohjelmaan on yhdistetty koiran geneettisen monimuotoisuuden analyysi SNP-tekniikkaa käyttäen. Näytteenä on poskisolunäyte. Tämä ohjelman osuus kuuluu laajempaan kokonaisuuteen ja tulee oletettavasti myös maksamaan siinä vaiheessa kun se avataan kaikkien käyttöön. Näin ollen ohjelma voi tarjota nartulle mahdollisimman eriperimäisiä uroksia, jotka geneettisesti ovat nartusta mahdollisimman kaukana. Pilottivaiheessa suuri määrä koiria testattiin wisdom panelin avulla, ja mukaan otettiin myös ne koirat, joilla oli MyDog DNA tai Embark-tulos. Myöhemmät analyysit toteutetaan Embarkin avulla, joihin VHNK neuvottelee tarjouksen ja julkaisee ohjeet näytteen ottamiseen sekä toimintamallin siinä vaiheessa, kun neuvottelut ovat valmiit. 

VHNK suosittelee vahvasti kaikkia kasvattajia käyttämään Fit2Breedin beta-versiota jalostuksen apuna jotta tulevaisuudessa toteutetaan vain matalariskisiä yhdistelmiä polymyosiitin (ja muiden riskien) osalta. VHNK suosittelee myös tulevaisuudessa nojautumaan geneettisesti mahdollisimman monipuolisiin yhdistelmiin, joilla tunnetut sairausriskit pysyvät pieninä. Mahdollisimman eriperimäisten yhdistelmien etu on se, että potentiaalisten autoimmuuniperäisten sairauksien riskiä voidaan tällä vähentää. Tässä apuna on geneettisen monimuotoisuuden kartoitus, ulkomainen yhteistyö ja geenivaihto sekä monipuolinen jalostusyksilöiden käyttö.

Käyttäjätunnuksen tilaus tietokantaan onnistuu tästä.

Tietokanta: https://vhnk.fit2breed.nl/en

Lisätietoa Fit2Breedistä:

ZooEasy ja Club Register

VHNK kerää laajalti dataa kooikerhondjeista. Rodun historian ajan VHNK on ylläpitänyt laajaa Club Register -tiedostoa (pdf), joka päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Tiedostoon on kerätty laajat tiedot kaikista kooikerhondjeiksi rekisteröidyistä koirista aina 1940-luvun kantakoiriin asti. Vuodesta 2012 lähtien käytössä on ollut myös digitaalinen tietokanta, joka pitää sisällään Club Registerin tiedot. Tietokanta on maksullinen. Lisätietoa tietokannan käyttöönotosta löytyy täältä.

Jalostuksessa huomioitavia terveystietoja kerätään tietokantoihin kasvattajien ja omistajien ilmoitusten perusteella. Ilmoita koirallasi / kasvatillasi diagnosoidusta sairaudesta, rakenteellisesta poikkeamasta, tms. ClubRegister-tietojen päivitys-lomakkeella. Voit lähettää lomakkeella tietoja ympäri vuoden. Jalostustoimikunta koostaa tiedoista yhteenvedon VHNK:lle kahdesti vuodessa, kun ClubRegisteriä päivitetään.

Lisätietoa ZooEasystä löytyy täältä.

Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä - Koiranet

Koiranet sisältää suomessa rekisteröityjen koirien terveys-, koe- ja näyttelytulokset.

Tietokanta: https://jalostus.kennelliitto.fi

Viimeksi päivitetty: 28.02.2024 18:39