Jalostuksen tavoiteohjelma

Rodun jalostustavoitteet jaksolla 2017 - 2021 ovat rodun luonteen parantaminen, populaation monimuotoisuuden turvaaminen, rodun terveyden ja normaalin lisääntymiskäyttäytymisen vaaliminen sekä ulkomuodon säilyttäminen rotutyypillisenä.

Näitä kuvaavat mittarit ovat:

 • Vuoden 2020 loppuun mennessä luonnekuvauksessa käyneitä koiria yli 100
 • Arkuuden ja/tai aggressiivisuuden vuoksi hylätyn luonnekuvaustuloksen saaneita koiria ei ole käytetty jalostukseen
 • Maksimijälkeläismäärä rodun keskitason ylittävällä koiralla 21 pentua
 • Maksimipentuemäärä rodun keskitason alittavalla koiralla 3 pentuetta
 • Pentueiden keskimääräinen vuosittainen sukusiitosaste jaksolla 2017-2020 noin 2 %.
 • Tervelonkkaisten (A tai B) koirien osuus vuosina 2017-2020 tutkituista koirista yli 80 %
 • Tervepolvisten (PL 0) koirien osuus vuosina 2017-2020 tutkituista koirista yli 90 %
 • Tervesilmäisten koirien osuus vuosina 2017-2020 tutkituista koirista yli 90 %
 • Vwd-vapaiden koirien osuus vuosina 2017-2020 rekisteröidyistä koirista yli 95 %
 • Keskimääräinen vuosittainen pentuekoko jaksolla 2017-2020 yli 4 pentua / pentue
 • Näyttelyissä käyneitä koiria yli 50 % vuosittain rekisteröidyistä koirista

Viimeksi päivitetty: 23.10.2022 15:57