Yhdistyksen maksamat tuet

Yhdistyksen maksamat tuet 10.3.2024 pidetyn vuosikokouksen mukaisesti.

 1) Nuorehkoina kuolleiden kooikerhondjein ruumiinavauskulujen korvaus

Vuonna 2024 yhdistys tukee nuorehkoina kuolleiden kooikerhondjein ruumiinavausten ja - lausuntojen sekä näytteidenoton ja lähettämiskulujen kustannusten korvaamista. Korvaussumma on enintään 150 euroa per koira. Ehdot korvaukseen saamiseen ovat:

 • koira on rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin (FI,EJ,ER)
 • koiraa hoitaneen eläinlääkärin diagnoosin mukaan kuolinsyy on jokin muu, kuin onnettomuus
 • koira on ollut kuollessaan alle 8-vuotias
 • eläinlääkärin diagnoosi, kuolinsyy ja ruumiinavauslausunto ovat julkisia
 • koirasta saa luovuttaa tietoja myös ulkomaille
 • kopio eläinlääkärin diagnoosista ja ruumiiinavauslausunnosta liitetään hakemukseen
 • korvauksia ei makseta ulkomaille
 • korvauksen saaminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä
 • Korvaushakemus osoitetaan yhdistyksen puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle ja siinä esitetään koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, omistajan yhteystiedot ja tilinumero sekä liitteenä kuitti maksuista.
 • Maksetut tuet ilmoitetaan tulorekisteriin.

2) MH-luonnekuvauksen tai luonnetestin tukeminen

Yhdistys maksaa MH-luonnekuvaukseen, luonnetestiin, käyttäytymisen jalostustarkastukseen tai spanielien taipumuskokeeseen vuonna 2024 osallistuneen kooikerhondjen kuvauksen tai testin osallistumismaksusta 50% kuitenkin enintään 50 €.

 • Tukea maksetaan (20) kooikerhondjelle tai yhdistyksen kokeeseen osallistuneille kooikerhondjeille hakujärjestyksessä.
 • Tukea ei makseta yhdistyksen järjestämistä kokeista tai testeistä pois lukien 25. - 26.5.2024 järjestettävä MH-luonnekuvaus.
 • Tuki myönnetään vain yhdistyksen jäsenelle.
 • Korvaushakemus osoitetaan yhdistyksen puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle ja siinä esitetään koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, omistajan yhteystiedot ja tilinumero sekä liitteenä kuitti maksuista.
 • Tuki maksetaan jälkikäteen MH-luonnekuvauksen tai luonnetestin suorittamisen jälkeen.
 • Tukea tulee hakea kuukauden kuluessa kuvauksen suorittamisesta.
 • Maksetut tuet ilmoitetaan tulorekisteriin.

3) MH-luonnekuvauksen, luonnetestin, käyttäytymisen jalostustarkastuksen tai spanielien taipumuskokeen tukeminen roturisteytykseen valitulle koiralle

Yhdistys maksaa MH-luonnekuvaukseen, luonnetestiin, käyttäytymisen jalostustarkastukseen tai spanielien taipumuskokeen vuonna 2024 osallistuneen jalostustoimikunnan kannattaman muun rotuisen koiran kuvauksen tai testin osallistumismaksusta 50 % kuitenkin enintään 50 euroa.

 • Tukea maksetaan enintään viidelle (5) roturisteytykseen valitulle koiralle.
 • Tukea maksetaan 1.1.2024 jälkeen tehdyistä kuvauksista.
 • Korvaushakemus osoitetaan jalostustoimikunnalle ja siinä esitetään koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, omistajan yhteystiedot, henkilötunnus tulorekisteriä varten ja tilinumero sekä liitteenä kuitti maksusta.
 • Tuki maksetaan jälkikäteen MH-luonnekuvauksen tai luonnetestin suorittamisen jälkeen.
 • Tukea tulee hakea kuukauden kuluessa kuvauksen suorittamisesta.
 • Maksetut tuet ilmoitetaan tulorekisteriin.

4) Kooikerhondjein Embark -testauksen tukeminen

Yhdistys maksaa jalostuskäyttöön suunnitellulle, alle 6-vuotiaalle kooikerhondjelle tehdystä Embark-testistä tai yhdistyksen omaan testaukseen osallistuneelle 20 euroa.

 • koira on rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin (FI, EJ, ER)
 • koiran tulee olla tutkimushetkellä alle 6-vuotias
 • Embark-testin pitää olla eläinlääkärin ottama.
 • Tukea maksetaan (30) kooikerhondjelle tai yhdistyksen testaukseen osallistuneille kooikerhondjeille hakujärjestyksessä.
 • Tuki myönnetään vain yhdistyksen jäsenelle.
 • Korvaushakemus osoitetaan jalostustoimikunnalle ja siinä esitetään koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, omistajan yhteystiedot, henkilötunnus tulorekisteriä varten ja tilinumero sekä liitteenä kuitti maksusta.
 • Tukea tulee hakea kuukauden kuluessa, kun tulos on näkyvissä Fit2breed-ohjelmassa.
 • Tukea maksetaan 1.1.2024 jälkeen tehdyistä testauksista.
 • Maksetut tuet ilmoitetaan tulorekisteriin.

3) Roturace tai vastaava

Yhdistys osallistuu vuonna 2024 Roturace -tai vastaavaan tapahtumaan osallistuneiden joukkueiden osallistumismaksuun 5 eurolla per koirakko. Tuki maksetaan vain yhdistyksen jäsenille. Joukkueen johtaja kokoaa joukkueen. Tuki maksetaan joukkueen johtajalle keskitetysti kuittia vastaan. Tukianomukset osoitetaan puheenjohtajalle.

Toimihenkilöiden ja lajivastaavien yhteystiedot löytyvät koottuna täältä.

Viimeksi päivitetty: 16.03.2024 13:03