Yhdistyksen maksamat tuet

Yhdistyksen maksamat tuet

1) MH-Luonnekuvaus tai luonnetesti

  • Yhdistys maksaa MH-luonnekuvaukseen, luonnetestiin tai jalostustarkastukseen vuonna 2022 osallistuneen kooikerhondjen osallistumismaksusta 50 euroa (MH-kuvaus) tai 30 euroa (luonnetesti) tai puolet jalostustarkastuksen hinnasta, kuitenkin enintään 50 euroa (käyttäytymisen jalostustarkastus). MH-luonnekuvaus maksaa noin 100 - 120 euroa, luonnetesti noin 60 euroa, käyttäytymisen jalostustarkastuksen hinta vaihtelee.
  • Tukea maksetaan (20) kooikerhondjelle tai yhdistyksen kokeeseen osallistuneille kooikerhondjeille hakujärjestyksessä.
  • Tuki myönnetään vain yhdistyksen jäsenelle.
  • Korvaushakemus osoitetaan yhdistyksen puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle ja siinä esitetään koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, omistajan yhteystiedot ja tilinumero sekä liitteenä kuitti maksuista.
  • Tuki maksetaan jälkikäteen MH-luonnekuvauksen tai luonnetestin suorittamisen jälkeen.

1.1.2023 alkaen Palveluskoiraliitto edellyttää MH-luonnekuvaukseen tai luonnetestiin osallistuvalta koiralta Suomen Palveluskoiraliiton lisenssin. Lisätietoja Palveluskoiraliiton sivuilta.

 

 

2) Ruumiinavauskustannukset

Vuonna 2022 yhdistys tukee muiden kuin onnettomuuden takia nuorehkoina kuolleiden kooikerhondjein ruumiinavausten ja -lausuntojen sekä näytteidenoton ja lähettämiskulujen kustannusten korvaamista. Korvaussumma on enintään 150 euroa per koira.

Ehdot korvauksen saamiseen ovat:
● kyseinen kooikerhondje on rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin (FIN, FI, EJ, ER)
● koiraa hoitaneen eläinlääkärin diagnoosin mukaan kuolinsyy on jokin muu, kuin onnettomuus
● koira on ollut kuollessaan alle 8-vuotias
● Eläinlääkärin diagnoosi, kuolinsyy ja ruumiinavauslausunto ovat julkisia ja sen saa julkaista yhdistyksen nettisivuilla sekä rodun Clubregisterissä.
● koirasta saa luovuttaa tietoja myös ulkomaille
● korvaushakemuksessa esitetään koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, omistajan yhteystiedot ja tilinumero sekä liitteenä kuitti maksuista, kopio eläinlääkärin diagnoosista ja ruumiiinavauslausunnosta
●Korvaushakemus osoitetaan yhdistyksen puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle ja siinä esitetään koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, omistajan yhteystiedot ja tilinumero sekä liitteenä kuitti maksuista.

  • Korvauksia ei makseta ulkomaille
  • Korvauksen saaminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

 

 

3) Roturace tai vastaava

Yhdistys osallistuu vuonna 2022 Roturace -tai vastaavaan tapahtumaan osallistuneiden joukkueiden osallistumismaksuun 5 eurolla per koirakko. Tuki maksetaan vain yhdistyksen jäsenille. Joukkueen johtaja kokoaa joukkueen. Tuki maksetaan joukkueen johtajalle keskitetysti kuittia vastaan. Tukianomukset osoitetaan rahastonhoitajalle.

Toimihenkilöiden ja lajivastaavien yhteystiedot löytyvät koottuna täältä.

Viimeksi päivitetty: 08.12.2022 21:18